Baltic Systems OÜ teeb elu nutikamaks

Meie uus koostööpartner Baltic Systems OÜ pakub järgmisi teenuseid:

 • Videovalvesüsteemid
 • Valvesüsteemid
 • Läbipääsusüsteemid
 • Fonosüsteemid
 • Tulekahjusignalisatsioon ( ATS )
 • Andmesidevõrgud
 • Tugevvoolutööd

Tel: 528 6115   tanel@balticsystems.ee   www.balticsystems.ee

Meie koostööpartner Deckol OÜ

Meil on uus koostööpartner – Deckol OÜ, kes pakub meie liikmetele järgmisi teenuseid:

 • Korterelamute tervikrenoveerimine
 • Fassaadide ehitus, soojustus, hooldus, värvimine
 • Eritööd (sh katuse ehitus, ventilatsioon, küte, vesi-kanalisatsioon, elekter)
 • Siseviimistlustööd
 • Nõustamine, projekteerimine, järelevalve

Tel: 5670 9396 / 738 4933     info@deckol.ee   www.deckol.ee

Sügislehed 2020

Projekt “Sügislehed 2020” toimub igal juhul ja sellest võtavad osa AINULT need Tartu linnas olevaid korteriühistud, kes hooldavad Tartu linnale kuuluvaid maa-alasid.

Prügikotte saab Tartu KÜ Liidu büroost Gildi 3 (II korrus) alates 29.septembrist teisipäeviti kella 11.00-16.00 ja kolmapäeviti 15.30-17.00

Graniitliiva kotte saab Tevo Ehituskaubad AS aadressil Riia 140A (nimekirja alusel) alates 26. oktoobrist 2020.a.

Lehevedu toimub kahel korral st oktoobris 19.10-23.10.2020.a. ja novembris 16.11.-25.11.2020.a.

Rake AS kindlustab pikaajalise ja kauni fassaadi

Meie uue koostööpartneri, Rake AS abiga saad ühistule pikaajalise ja kauni fassaadi.

Lühidalt meie fassaadipaneelist:

 • Ehtsa klinkertellisplaadiga kaetud sokli- ja fassaadiplaat,
 • on tugevaks viimistluskatteks, mida on lihtne puhastada nt grafitist, kui vaja
 • on väga pikaealine sokli- ja fassaadikate
 • saab paigaldada nii lisasoojustusega lausseinale kui ka puit- või metallkarkassile
 • saadaval on väga suur kivitoonide valik (tegelikkuses palju suurem, kui meie kodulehel väljas on)

Meie teenustest:

 • Pakume korteriühistutele ja majaomanikele fassaadiprojektist-ehituseni lahendust;
 • Aitame esialgsed fassaadi renoveerimise kalkulatsioonid koos paigaldusega, vajadusel töötame välja finantseerimise kava ja anname soovitusi, kuidas dokumente ette valmistada;
 • Raketermi fassaadi tellimisel on tellijale fassaadiprojekt tasuta!

Tel +372 5342 4920  rake@rake.ee  |  www.rake.ee

Maramaa Ehitus OÜ aitab hooneid renoveerida

Meie uus koostööpartner, Maramaa Ehitus OÜ pakub järgmisi teenuseid:

 • Hoonete renoveerimine
 • Fassaadide soojustamine
 • Vundamentide soojustamine
 • Betoonitööd
 • Trepikodade renoveerimine
 • Üldehitustööd

Kontaktid: +372 56610574   info@maramaaehitus.ee   www.maramaaehitus.ee

Üldkoosolekul saab edaspidi kasutada e-lahendusi

18.05.20. Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mis laiendab juriidiliste isikute jaoks koosolekute pidamisel elektrooniliste lahenduste kasutamise võimalusi ja lihtsustab otsuste vastuvõtmist. Samuti pikendatakse tänavu majandusaasta aruande esitamise tähtaegu.

„Viimastel nädalatel oleme ilmselt kõik kogenud, et koosolekut on võimalik pidada kodust lahkumata ja füüsiliselt kokku tulemata,“ lausus justiitsminister Raivo Aeg. „Kõige olulisemaks muudatuseks täna vastu võetud seaduses ongi juriidilise isiku koosoleku mõiste ümbermõtestamine. Koosolekul elektrooniline osalemine võrdub edaspidi koosolekul füüsilise osalemisega,“ selgitas ta.

Elektrooniliste võimaluste kasutamine laieneb küll kõigile juriidilistele isikutele, kuid sõltub iga konkreetse ühingu enda soovidest ja võimekusest neid kasutada. Oluline on, et e-lahenduste kasutamisel kehtivad kõik senised üldkoosoleku pidamise reeglid ja osanikud, aktsionärid ning liikmed peavad saama ka virtuaalsel koosolekul kõiki oma õigusi teostada.

Osaühingutel ja aktsiaseltsidel muutub enne koosolekut hääletamine vormivabaks ehk ühing saab ise põhikirjaga paika panna, millisel viisil on võimalik enne koosolekut hääletada. Ainsaks tingimuseks on kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm, mis peaks vajadusel tõendama, kes millisel viisil hääletas. 

Aktsiaseltsidele ja sihtasutuste nõukogudele tekib lisavõimalusena õigus võtta otsuseid vastu kirjalikult koosolekut pidamata. Tulundusühistud saavad samuti õiguse teha otsuseid ilma koosolekuta seadusest tulenevalt ja ei pea seda võimalust enam eraldi põhikirjas ette nägema.

Mittetulundusühingutel on edaspidi võimalik otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata vastu võtta häälteenamusega. Varem oli vajalik kõigi liikmete nõusolek, mis sellisel viisil otsuste tegemise praktiliselt võimatuks muutis. Samuti kaotatakse mittetulundusühingute ja korteriühistute kohustus saata registripidajale koosolekul osalenute allkirjadega nimekiri paberil, mida varasemalt tuli teha ka juhul, kui kandeavaldus ise esitati elektrooniliselt.

Korteriühistutel täpsustatakse otsuse koosolekuta vastu võtmise tingimusi ja lisatakse minimaalne seitsmepäevane tähtaeg, mis tuleb korteriomanikele anda oma seisukoha esitamiseks. Samas ei ole enam vaja, et otsuse poolt oleks üle poole kõigist häältest, selle asemel lähtutakse seaduses või põhikirjas ette nähtud kvoorumist, mis on vajalik koosolekul otsuse tegemiseks. Samad tingimused hakkavad kehtima ka mittetulundusühingute jaoks.

Kuna eriolukorrast tingitud piirangud ei ole võimaldanud siiani koosolekuid pidada ja seadusega loodavate muudatuste kasutusele võtmine vajab aega, pikendatakse korteriühistute ja mittetulundusühingute juhatuse liikmete volituste tähtaegu ning kõigi juriidiliste isikute majandusaasta aruande esitamise tähtaega sellel aastal 31. oktoobrini.

Lisaks saavad need korteriühistud ja mittetulundusühingud, kellel on põhikirjas säte, mis nõuab otsuse vastu võtmiseks ilma koosolekuta kõigi liikmete nõusolekut, sellest ajutiselt kõrvale kalduda ja lähtuda 31. oktoobrini seaduses ette nähtud häälteenamuse nõudest.

Lihtsustamaks ja kiirendamaks keerulises majanduslikus olukorras kapitali kaasamist, jõustatakse osaühingu osa võõrandamise kohustustehingu notariaalse vormi nõude kaotamise sätted koos koosolekute pidamise muudatustega.

Eelnõu on tõhusa koostöö tulemus väga mitmete huvigruppide (Eesti Advokatuur, Nasdaq Tallinn AS, mittetulundusühing FinanceEstonia, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda MTÜ, Eesti Vabaühenduste Liit, MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit, Eesti Korteriühistute Liit, Audiitorkogu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Ametiühingute Liit, Eesti Juristide Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kirikute Nõukogu), ühinguõiguse revisjoni töörühma ning Justiitsministeeriumi vahel.

Kõik muudatused jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Allikas: just.ee

Hoolas Ühistu 2020

Seoses eriolukorraga jagame infot ühistutes

Seoses erakorralise olukorraga palume jagada korteriomanikele infot viiruse leviku tõkestamise kohta.
Palume allolevatelt linkidelt materjalid alla laadida, välja printida ning välja panna.

Meie uus koostööpartner – Tartu Viimistlus

Meie uus koostööpartner pakub järgmisi teenuseid:

Meie laia vilumusega töökas meeskond võtab enda kanda kõik vajalikud krohvi-, viimistlus- ja ehitustööd.

Viimistlustööd:

 • ühistutele trepikodade renoveerimine;
 • värvitööd/fassaadid;
 • maalritööd;
 • krohvimine;
 • keldribokside ehitus.

Töödega on võimalus tutvuda meie sotsiaalmeedias või kodulehel.
Huvi korral julgelt küsida meiepoolset hinnapäringut!

Tel: 5560 9628 | info@tartuviimistlus.ee | www.tartuviimistlus.ee

Meie uus koostööpartner – Reval Roofs OÜ

Kvaliteetsed lamekatusetööd

 • Lamekatuste hooldus
 • Lamekatuste remont
 • Lamekatuste renoveerimised
 • Uute lamekatuste ehitus

Teostame nii väikse-, kui ka suuremahulisi töid.

http://www.revalroofs.ee/heidi.toomsalu@revalroofs.ee

Tel: +372 5323 6637