Prügimaja aitab ehitada Tunder Hooldus OÜ

Meie uus koostööpartner aitab ühistute juurde ehitada korralikke ja nägusaid prügimaju.

Lae alla reklaamvoldik siit!

Tel: +372 5343 3949 | e-post: heiki1976@hotmail.com

Hoolas ühistu 2021

Meie uus koostööpartner – LexVel OÜ

LexVel OÜ on alates 2012 aastast tegutsev ja kvaliteetseid ehitus- ja remonditeenuseid pakkuv ettevõte.

Meie teenuste hulka kuuluvad:
EHITUS- JA REMONDITÖÖD

 • fassaadide soojustamine ja renoveerimine
 • katuste ehitamine ja remont
 • sise- ja välisviimistlus
 • krohvimistööd
 • vundamentide ja soklite soojustamine
 • trepikodade renoveerimine
 • treppide remont
 • keldribokside ehitus
 • rõdu piirdelaudade vahetus, remont, hooldus
 • pisiremonditööd

SANTEHNILISED TÖÖD

 • torutööd
 • magistraalide vahetus
 • kanalisatsioonitorude vahetus ja remont
 • veearvestite vahetus ja santehniliste seadmete vahetus
 • kortermajade püstakute vahetus ja hooldus
 • külmunud torude sulatamine
 • torustiku isoleerimine

Meie jaoks on väga oluline pakkuda oma klientidele head hinna ja kvaliteedi suhet.
Küsige julgelt hinnapakkumist ja koos leiame parima lahenduse nii kvaliteedi, kui hinna poolest.
INFO JA KONTAKT: tel. +372 58105044; e-post: info@ehitusmarket.comlexvel.ou@gmail.com
www.ehitusmarket.com

Korteriühistute baas võimaldab saada soodsaid pakkumisi tööde teostamiseks

Nüüd pole vaja piirkonna tarnijatele saata konkursiteavet interneti teadetetahvli või kohalike ajalehtede kaudu!

Kui panete meie veebilehele päringu, saate vastused ja kõige soodsamad pakkumised oma piirkonna tööstuse esindajatelt, kuna meie andmebaasis on juba üle 10% ehitus- ja teenindusettevõtte.

Tasuta veebilehe kasutamine TarKÜL liikmetele: https://kbaas.ee
 
Kontakt : 55583343

Baltic Systems OÜ teeb elu nutikamaks

Meie uus koostööpartner Baltic Systems OÜ pakub järgmisi teenuseid:

 • Videovalvesüsteemid
 • Valvesüsteemid
 • Läbipääsusüsteemid
 • Fonosüsteemid
 • Tulekahjusignalisatsioon ( ATS )
 • Andmesidevõrgud
 • Tugevvoolutööd

Tel: 528 6115   tanel@balticsystems.ee   www.balticsystems.ee

Meie koostööpartner Deckol OÜ

Meil on uus koostööpartner – Deckol OÜ, kes pakub meie liikmetele järgmisi teenuseid:

 • Korterelamute tervikrenoveerimine
 • Fassaadide ehitus, soojustus, hooldus, värvimine
 • Eritööd (sh katuse ehitus, ventilatsioon, küte, vesi-kanalisatsioon, elekter)
 • Siseviimistlustööd
 • Nõustamine, projekteerimine, järelevalve

Tel: 5670 9396 / 738 4933     info@deckol.ee   www.deckol.ee

Sügislehed 2020

Projekt “Sügislehed 2020” toimub igal juhul ja sellest võtavad osa AINULT need Tartu linnas olevaid korteriühistud, kes hooldavad Tartu linnale kuuluvaid maa-alasid.

Prügikotte saab Tartu KÜ Liidu büroost Gildi 3 (II korrus) alates 29.septembrist teisipäeviti kella 11.00-16.00 ja kolmapäeviti 15.30-17.00

Graniitliiva kotte saab Tevo Ehituskaubad AS aadressil Riia 140A (nimekirja alusel) alates 26. oktoobrist 2020.a.

Lehevedu toimub kahel korral st oktoobris 19.10-23.10.2020.a. ja novembris 16.11.-25.11.2020.a.

Rake AS kindlustab pikaajalise ja kauni fassaadi

Meie uue koostööpartneri, Rake AS abiga saad ühistule pikaajalise ja kauni fassaadi.

Lühidalt meie fassaadipaneelist:

 • Ehtsa klinkertellisplaadiga kaetud sokli- ja fassaadiplaat,
 • on tugevaks viimistluskatteks, mida on lihtne puhastada nt grafitist, kui vaja
 • on väga pikaealine sokli- ja fassaadikate
 • saab paigaldada nii lisasoojustusega lausseinale kui ka puit- või metallkarkassile
 • saadaval on väga suur kivitoonide valik (tegelikkuses palju suurem, kui meie kodulehel väljas on)

Meie teenustest:

 • Pakume korteriühistutele ja majaomanikele fassaadiprojektist-ehituseni lahendust;
 • Aitame esialgsed fassaadi renoveerimise kalkulatsioonid koos paigaldusega, vajadusel töötame välja finantseerimise kava ja anname soovitusi, kuidas dokumente ette valmistada;
 • Raketermi fassaadi tellimisel on tellijale fassaadiprojekt tasuta!

Tel +372 5342 4920  rake@rake.ee  |  www.rake.ee

Maramaa Ehitus OÜ aitab hooneid renoveerida

Meie uus koostööpartner, Maramaa Ehitus OÜ pakub järgmisi teenuseid:

 • Hoonete renoveerimine
 • Fassaadide soojustamine
 • Vundamentide soojustamine
 • Betoonitööd
 • Trepikodade renoveerimine
 • Üldehitustööd

Kontaktid: +372 56610574   info@maramaaehitus.ee   www.maramaaehitus.ee

Üldkoosolekul saab edaspidi kasutada e-lahendusi

18.05.20. Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mis laiendab juriidiliste isikute jaoks koosolekute pidamisel elektrooniliste lahenduste kasutamise võimalusi ja lihtsustab otsuste vastuvõtmist. Samuti pikendatakse tänavu majandusaasta aruande esitamise tähtaegu.

„Viimastel nädalatel oleme ilmselt kõik kogenud, et koosolekut on võimalik pidada kodust lahkumata ja füüsiliselt kokku tulemata,“ lausus justiitsminister Raivo Aeg. „Kõige olulisemaks muudatuseks täna vastu võetud seaduses ongi juriidilise isiku koosoleku mõiste ümbermõtestamine. Koosolekul elektrooniline osalemine võrdub edaspidi koosolekul füüsilise osalemisega,“ selgitas ta.

Elektrooniliste võimaluste kasutamine laieneb küll kõigile juriidilistele isikutele, kuid sõltub iga konkreetse ühingu enda soovidest ja võimekusest neid kasutada. Oluline on, et e-lahenduste kasutamisel kehtivad kõik senised üldkoosoleku pidamise reeglid ja osanikud, aktsionärid ning liikmed peavad saama ka virtuaalsel koosolekul kõiki oma õigusi teostada.

Osaühingutel ja aktsiaseltsidel muutub enne koosolekut hääletamine vormivabaks ehk ühing saab ise põhikirjaga paika panna, millisel viisil on võimalik enne koosolekut hääletada. Ainsaks tingimuseks on kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm, mis peaks vajadusel tõendama, kes millisel viisil hääletas. 

Aktsiaseltsidele ja sihtasutuste nõukogudele tekib lisavõimalusena õigus võtta otsuseid vastu kirjalikult koosolekut pidamata. Tulundusühistud saavad samuti õiguse teha otsuseid ilma koosolekuta seadusest tulenevalt ja ei pea seda võimalust enam eraldi põhikirjas ette nägema.

Mittetulundusühingutel on edaspidi võimalik otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata vastu võtta häälteenamusega. Varem oli vajalik kõigi liikmete nõusolek, mis sellisel viisil otsuste tegemise praktiliselt võimatuks muutis. Samuti kaotatakse mittetulundusühingute ja korteriühistute kohustus saata registripidajale koosolekul osalenute allkirjadega nimekiri paberil, mida varasemalt tuli teha ka juhul, kui kandeavaldus ise esitati elektrooniliselt.

Korteriühistutel täpsustatakse otsuse koosolekuta vastu võtmise tingimusi ja lisatakse minimaalne seitsmepäevane tähtaeg, mis tuleb korteriomanikele anda oma seisukoha esitamiseks. Samas ei ole enam vaja, et otsuse poolt oleks üle poole kõigist häältest, selle asemel lähtutakse seaduses või põhikirjas ette nähtud kvoorumist, mis on vajalik koosolekul otsuse tegemiseks. Samad tingimused hakkavad kehtima ka mittetulundusühingute jaoks.

Kuna eriolukorrast tingitud piirangud ei ole võimaldanud siiani koosolekuid pidada ja seadusega loodavate muudatuste kasutusele võtmine vajab aega, pikendatakse korteriühistute ja mittetulundusühingute juhatuse liikmete volituste tähtaegu ning kõigi juriidiliste isikute majandusaasta aruande esitamise tähtaega sellel aastal 31. oktoobrini.

Lisaks saavad need korteriühistud ja mittetulundusühingud, kellel on põhikirjas säte, mis nõuab otsuse vastu võtmiseks ilma koosolekuta kõigi liikmete nõusolekut, sellest ajutiselt kõrvale kalduda ja lähtuda 31. oktoobrini seaduses ette nähtud häälteenamuse nõudest.

Lihtsustamaks ja kiirendamaks keerulises majanduslikus olukorras kapitali kaasamist, jõustatakse osaühingu osa võõrandamise kohustustehingu notariaalse vormi nõude kaotamise sätted koos koosolekute pidamise muudatustega.

Eelnõu on tõhusa koostöö tulemus väga mitmete huvigruppide (Eesti Advokatuur, Nasdaq Tallinn AS, mittetulundusühing FinanceEstonia, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda MTÜ, Eesti Vabaühenduste Liit, MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit, Eesti Korteriühistute Liit, Audiitorkogu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Ametiühingute Liit, Eesti Juristide Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kirikute Nõukogu), ühinguõiguse revisjoni töörühma ning Justiitsministeeriumi vahel.

Kõik muudatused jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Allikas: just.ee