jäätmejaam turu49Turu 49 jäätmejaama rajasid MTÜ Tartumaa Jäätmearendus ja Tartu linn Ühtekuuluvusfondi toel.

Jäätmejaam hakkab teenindama Tartu ja lähivaldade elanikke – siin on võimalik üle anda erinevaid liigiti kogutud jäätmeid
(ohtlikud jäätmed, vanapaber, pakendid, aiajäätmed, vana mööbel, suuremõõtmelised jäätmed jms).

Jäätmejaama kaudu on Tartu piirkonna elanikele loodud kaasaegsed tingimused jäätmete üleandmisel, jaam võimaldab edendada jäätmete taaskasutust ja rohelist mõtteviisi.