mahutidTartu Linnavalitsuse pressiteade 30.01.2015

Alates 30. jaanuarist saavad Tartu linna korteriühistud esitada taotlusi toetuse saamiseks jäätmemaja püstitamiseks või süvakogumismahuti paigaldamiseks.

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Linna eelarves on tänavu toetusteks ette nähtud 16 000 eurot.

Need, kes planeerivad enda jäätmekogumisele terviklahendust, saavad toetust kuni 75 protsenti kogumaksumusest (ülemmäär 3000 eurot). Kui terviklahendust ei planeerita, saab toetust taotleda kuni 50 protsendi ulatuses kogumaksumusest ning ülemmäär on 1000 eurot.

2014. aastal sai linnalt oma jäätmemajanduse korrastamiseks toetust kuus korteriühistut kokku 18 000 euro ulatuses.

Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise korraga saab tutvuda linna kodulehel:
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2013041100091

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb esitada linnamajanduse osakonda (Raekoja plats 3, tuba 218), info telefonil 736 1273.
Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub või
kuni 1. oktoobrini 2015.

Lisainfo: keskkonnateenistuse spetsialist Juhan Voolaid,
tel 7361 273.