Võtmemeister OÜ

  • Kodu- ja autovõtmete valmistamine
  • Transponderiga autovõtmete valmistamine
  • Seifi- ja garaaživõtmete valmistamine
  • Puute- ja distantsivõtmete valmistamine
  • Lukutarvikute müük
  • Lukkude hooldus ja remont
  • Patareide vahetus (v.a. kellad)
  • Lemmikloomade siltide graveerimine
Ringtee 75 Tartu Lõunakeskus, Maksimarketi kassade vastas

Tel: 501 0190   E-mail: info@võtmemeister.ee   www.võtmemeister.ee