Tartu linn on välja töötanud kortermajade renoveerimise tugiteenuse, et läbi selle toetada linna korteriühistuid korterelamute renoveerimisel ja riikliku renoveerimistoetuse taotlemisel
Projekti eesmärk on korteriühistute juhatuste ja elanike teadlikkuse tõstmine renoveerimise võimalustest, rahastusallikatest ja tingimustest.

Tugiteenus sisaldab:

  • hoonete kohta koostatakse kirjalik ülevaade hoonete tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvajaduse kohta;
  • koostatakse mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinevad energiamärgised (KEK);
  • hoonete kohta koostatakse projekteerimise lähteülesanded, arvutatakse rekonstrueerimise eeldatavad maksumused, arvestades SA KredEx toetuste tingimusi;
  • arvutatakse praegused ning rekonstrueerimise järgsed maksete suurused KÜ liikmetele;
  • valmistatakse ette tüüplepingud tehnilise konsultandi teenuse leping, projekteerimise leping, ehituse leping, omanikujärelevalve leping;
  • hoonete kohta teostatakse päikeseelektrijaamade projekteerimise tarkvaras simulatsioon koos varjude analüüsi ja tasuvusarvutustega;
  • ehitusprojektide alusel tehtud ehitustööde eelarvete järgselt täpsustatakse finantsarvestused ja tasuvusanalüüsid;
  • ehitushangete tulemuste põhjal täpsustatakse finantsarvestused ja tasuvusanalüüsid;
  • viiakse läbi koosolekud korteriühistute ja nende juhatustega;

Teenus on korteriühistutele tasuta!

Lisaks on projekti raames võimalik küsida toetust korterelamu rekonstrueerimise projekti koostamiseks ja tehnilise konsultatsiooni teenuse eest tasumiseks.

Projekti kestvus mai 2023 kuni september 2025

Projekti rahastab koostöös Tartu linnaga Euroopa Investeerimispank (EIB)

Rohkem infot projekti kohta alates 31.05.2023  www.tarturenoveerib.ee

Kontakt: Raiki Parts (Novarc Group AS) tel: +372 551 7829 raiki.parts@novarc.ee