• Elektripaigaldiste projekteerimine ning käidutööd
  • Elektripaigaldiste projektile ekspertiisiakti koostamine
  • Elektripaigaldiste ehitamisel omanikujärelevalve teenuse osutamine
  • Elektripaigaldiste tehniline nõustamine ning tehnilise seisukorra hindamine
Urmas Kasesalu, diplomeeritud elektriinsener, tase 7
Elverk OÜ, 56212763, www.elverk.ee