MahutidVolikogu kinnitas korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise korra.

Korteriühistud said jäätmemajade rajamiseks toetust taotleda viimati aastatel 2006-2009. Järgnevatel masuaastatel linnaeelarves selleks otstarbeks raha ette ei nähtud.

2013. aasta eelarves on kortermajade jäätmemajanduse korrastamiseks taas raha planeeritud – kokku 32 000 eurot – ning sellest tulenevalt kinnitas volikogu ka uue toetuste andmise korra.

Erinevalt varasemast korrast saab nüüd lisaks jäätmemajade püstitamisele küsida toetust ka kaasaegsemate süvakogumismahutite paigaldamiseks. Toetust saavad taotleda korteriühistud ka ühiselt, kui ühistute peale on kokku kümme või enam korterit.

Rohkem toetust saavad taotlejad, kes pakuvad jäätmekogumisele terviklahendust, mis tähendab jäätmemaja või süvakogumismahutite rajamist vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ehk segaolmejäätmete, paberi ja biojäätmete jaoks. Sellisel juhul on toetuse suurus kuni 75 protsenti kogumaksumusest ning toetuse ülemmääraks on 3000 eurot.

Taotlejad, kes terviklikku jäätmekogumislahendust ei paku, saavad toetust kuni 50 protsendi ulatuses kogumaksumusest ning toetuse ülemmääraks on 1000 eurot.

Kui volikogu on linnaeelarves on vastava raha ette näinud, siis kuulutab linnamajanduse osakond toetuste taotlemise välja hiljemalt eelarveaasta 1. veebruaril. Käesoleval aastal tehakse seda hiljemalt 1. mail.

Toetuse jagamine toimub jooksvalt vastavalt esitatud taotlustele, kuni eelarves raha jätkub. Leping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul toetuse eraldamise otsustamisest, vastasel juhul see otsus kaotab kehtivuse ning raha on võimalik jagada järgmistele taotlejatele.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
linnamajanduskomisjoni esimees Tarmo Punger, 505 4010