ParklaAustatud huvitatud isikud. 

Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond annab teada, et Tartu Linnavolikogu kehtestas 18.09.2014. a oma otsusega nr 111 Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneeringu “Vabaplaneeringuga alade parkimispõhimõtted”.
Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda linna kodulehel: 
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TP-11-001 ning Tartu Linnavalitsuse projektide arhiivis. 

Teemaplaneeringuga seatud planeeringuliste põhimõtete alusel asutakse edaspidi rekonstrueerima laiemaks kasutuseks mõeldud parkimisalasid ning menetlema kodanike taotlusi parklate laiendamiseks/rajamiseks majade lähedusse. 

Aitäh kõigile kaasamõtlejatele!

Lugupidamisega 

Liisa Unt
Tartu Linnavalitsus
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
inseneriteenistuse spetsialist