Foto: Erik Prozes

Foto: Erik Prozes

Alates eilsest ei pea paljusid mõõteseadmeid enam nii sageli taatlema ning teatud seadme puhul kaob taatlemiskohustus täielikult, teatab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandus- ja taristuministri määrusega muutub nii kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu kui neile seatavad nõuded ja taatluskehtivusajad. Mõistlikumad nõuded aitavad ettevõtetel tegevuskuludelt säästa kokku üle 1,5 miljoni euro aastas.

Määruse muutmisel lähtuti põhimõttest vähendada äriklientide omavahelistes tehingutes ja mõõtja pädevusega kaetud valdkondades ettevõtete kulusid ja halduskoormust. Tarbija kaitseks vajalikke nõudeid ei leevendatud.

Kõige suurem mõju on vee- ja gaasiarvestite taatluskehtivuse aegade muutmisel. Hinnanguliselt on veearvestite taatluskehtivusaja pikendamisest (kahelt aastalt viie aastale) tulenev kulude kokkuhoid võrguettevõtjatele aastas 600 000 eurot ja soojusarvestite korral 460 000 eurot. Gaasiarvestite taatluskehtivusaja piiramatuks muutmisest ja leppekoguse mõõturite taatluskehtivusaja pikendamisest (neljalt aastalt kaheksale aastale) tulenev taatlusteenuse kulude kokkuhoid aastas on võrguettevõtjatel hinnanguliselt 120 000 euro.

Määruse muudatusega ei ole korterite sooja- ja külmaveearvestite taatlemine enam kohustuslik, kuid juhul kui seda peetakse vajalikuks saab ühistu oma sisemiste otsustega kokku leppida ka edaspidi sisemises arveldamises puhta vee mõõtmiseks taadeldud veearvestite kasutamise. Kortermaja peaarvestit ja eramaja veearvestit, millega toimub otse arveldamine vee-ettevõtjaga, tuleb endiselt taadelda.

Uue määruse järgi ei kuulu taatluskohustuslike mõõtevahendite hulka enam kaaluvihid, temperatuuri ja tiheduse mõõtevahendid, heitgaaside suitsuse mõõturid, rehvirõhumanomeetrid, metallist mahumõõdud, mõõtesilindrid, naha ja karusnaha pindala mõõtemasinad, mõõtetrafod, reaktiivelektrienergiaarvestid ning vererõhumõõturid.

Allikas: Kinnisvarauudised.ee