Ootame Teid!

Gildi 3, Tartu
E, N, R 15.00 – 18.00
(ette helistades)

Juristi vastuvõtt:
T 11.00 – 16.30
Haldusnõustamine:
K 15.00 – 18.00
INFO:    7400 755
              5342 7912

Rake AS kindlustab pikaajalise ja kauni fassaadi

Meie uue koostööpartneri, Rake AS abiga saad ühistule pikaajalise ja kauni fassaadi.

Lühidalt meie fassaadipaneelist:

 • Ehtsa klinkertellisplaadiga kaetud sokli- ja fassaadiplaat,
 • on tugevaks viimistluskatteks, mida on lihtne puhastada nt grafitist, kui vaja
 • on väga pikaealine sokli- ja fassaadikate
 • saab paigaldada nii lisasoojustusega lausseinale kui ka puit- või metallkarkassile
 • saadaval on väga suur kivitoonide valik (tegelikkuses palju suurem, kui meie kodulehel väljas on)

Meie teenustest:

 • Pakume korteriühistutele ja majaomanikele fassaadiprojektist-ehituseni lahendust;
 • Aitame esialgsed fassaadi renoveerimise kalkulatsioonid koos paigaldusega, vajadusel töötame välja finantseerimise kava ja anname soovitusi, kuidas dokumente ette valmistada;
 • Raketermi fassaadi tellimisel on tellijale fassaadiprojekt tasuta!

Tel +372 5342 4920  rake@rake.ee  |  www.rake.ee

Maramaa Ehitus OÜ aitab hooneid renoveerida

Meie uus koostööpartner, Maramaa Ehitus OÜ pakub järgmisi teenuseid:

 • Hoonete renoveerimine
 • Fassaadide soojustamine
 • Vundamentide soojustamine
 • Betoonitööd
 • Trepikodade renoveerimine
 • Üldehitustööd

Kontaktid: +372 56610574   info@maramaaehitus.ee   www.maramaaehitus.ee

Üldkoosolekul saab edaspidi kasutada e-lahendusi

18.05.20. Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mis laiendab juriidiliste isikute jaoks koosolekute pidamisel elektrooniliste lahenduste kasutamise võimalusi ja lihtsustab otsuste vastuvõtmist. Samuti pikendatakse tänavu majandusaasta aruande esitamise tähtaegu.

„Viimastel nädalatel oleme ilmselt kõik kogenud, et koosolekut on võimalik pidada kodust lahkumata ja füüsiliselt kokku tulemata,“ lausus justiitsminister Raivo Aeg. „Kõige olulisemaks muudatuseks täna vastu võetud seaduses ongi juriidilise isiku koosoleku mõiste ümbermõtestamine. Koosolekul elektrooniline osalemine võrdub edaspidi koosolekul füüsilise osalemisega,“ selgitas ta.

Elektrooniliste võimaluste kasutamine laieneb küll kõigile juriidilistele isikutele, kuid sõltub iga konkreetse ühingu enda soovidest ja võimekusest neid kasutada. Oluline on, et e-lahenduste kasutamisel kehtivad kõik senised üldkoosoleku pidamise reeglid ja osanikud, aktsionärid ning liikmed peavad saama ka virtuaalsel koosolekul kõiki oma õigusi teostada.

Osaühingutel ja aktsiaseltsidel muutub enne koosolekut hääletamine vormivabaks ehk ühing saab ise põhikirjaga paika panna, millisel viisil on võimalik enne koosolekut hääletada. Ainsaks tingimuseks on kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm, mis peaks vajadusel tõendama, kes millisel viisil hääletas. 

Aktsiaseltsidele ja sihtasutuste nõukogudele tekib lisavõimalusena õigus võtta otsuseid vastu kirjalikult koosolekut pidamata. Tulundusühistud saavad samuti õiguse teha otsuseid ilma koosolekuta seadusest tulenevalt ja ei pea seda võimalust enam eraldi põhikirjas ette nägema.

Mittetulundusühingutel on edaspidi võimalik otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata vastu võtta häälteenamusega. Varem oli vajalik kõigi liikmete nõusolek, mis sellisel viisil otsuste tegemise praktiliselt võimatuks muutis. Samuti kaotatakse mittetulundusühingute ja korteriühistute kohustus saata registripidajale koosolekul osalenute allkirjadega nimekiri paberil, mida varasemalt tuli teha ka juhul, kui kandeavaldus ise esitati elektrooniliselt.

Korteriühistutel täpsustatakse otsuse koosolekuta vastu võtmise tingimusi ja lisatakse minimaalne seitsmepäevane tähtaeg, mis tuleb korteriomanikele anda oma seisukoha esitamiseks. Samas ei ole enam vaja, et otsuse poolt oleks üle poole kõigist häältest, selle asemel lähtutakse seaduses või põhikirjas ette nähtud kvoorumist, mis on vajalik koosolekul otsuse tegemiseks. Samad tingimused hakkavad kehtima ka mittetulundusühingute jaoks.

Kuna eriolukorrast tingitud piirangud ei ole võimaldanud siiani koosolekuid pidada ja seadusega loodavate muudatuste kasutusele võtmine vajab aega, pikendatakse korteriühistute ja mittetulundusühingute juhatuse liikmete volituste tähtaegu ning kõigi juriidiliste isikute majandusaasta aruande esitamise tähtaega sellel aastal 31. oktoobrini.

Lisaks saavad need korteriühistud ja mittetulundusühingud, kellel on põhikirjas säte, mis nõuab otsuse vastu võtmiseks ilma koosolekuta kõigi liikmete nõusolekut, sellest ajutiselt kõrvale kalduda ja lähtuda 31. oktoobrini seaduses ette nähtud häälteenamuse nõudest.

Lihtsustamaks ja kiirendamaks keerulises majanduslikus olukorras kapitali kaasamist, jõustatakse osaühingu osa võõrandamise kohustustehingu notariaalse vormi nõude kaotamise sätted koos koosolekute pidamise muudatustega.

Eelnõu on tõhusa koostöö tulemus väga mitmete huvigruppide (Eesti Advokatuur, Nasdaq Tallinn AS, mittetulundusühing FinanceEstonia, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda MTÜ, Eesti Vabaühenduste Liit, MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit, Eesti Korteriühistute Liit, Audiitorkogu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Ametiühingute Liit, Eesti Juristide Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kirikute Nõukogu), ühinguõiguse revisjoni töörühma ning Justiitsministeeriumi vahel.

Kõik muudatused jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Allikas: just.ee

Hoolas Ühistu 2020

Teadeanne korteriühistutele Annelinnas, kelle elamud asuvad Prisma parkla kõrval

Seoses Annelinnas parkimis probleemidega on antud teadeanne kindlasti suureks abiks!

Korteriühistutel on võimalik parkida Prisma ostukeskuse parkla ossa, mis asub Räpina maantee pool. Selleks tuleb korteriühistul teha sellekohane sooviavaldus Prisma haldusjuhile Rauno Marosovile rauno.marosov@sok.fi  5680 9633.

Korteriühistu peab arvestama järgmiste tingimustega:

 •  Parkimine on lubatud kolmnurkses parkla osas, mis asub Räpina maantee pool
 • Parkimiskoha puhtuse tagab iga parkija/korteriühistu enda koha ümbruses
 • Lisamärgid (vajadusel) tellib ja paigaldab korteriühistu(d)
 • Korteriühistud peavad nimekirja auto numbritega, kes parkimist soovivad
 • Probleemide korral Prisma teavitab korteriühistut, kellel lasub kohustus rikkumine lahendada ja auto omanik tuvastada
 • Kui auto omanikku ei tuvastata, siis Prisma võib auto teisaldada

Seoses eriolukorraga jagame infot ühistutes

Seoses erakorralise olukorraga palume jagada korteriomanikele infot viiruse leviku tõkestamise kohta.
Palume allolevatelt linkidelt materjalid alla laadida, välja printida ning välja panna.

Meie uus koostööpartner – Tartu Viimistlus

Meie uus koostööpartner pakub järgmisi teenuseid:

Meie laia vilumusega töökas meeskond võtab enda kanda kõik vajalikud krohvi-, viimistlus- ja ehitustööd.

Viimistlustööd:

 • ühistutele trepikodade renoveerimine;
 • värvitööd/fassaadid;
 • maalritööd;
 • krohvimine;
 • keldribokside ehitus.

Töödega on võimalus tutvuda meie sotsiaalmeedias või kodulehel.
Huvi korral julgelt küsida meiepoolset hinnapäringut!

Tel: 5560 9628 | info@tartuviimistlus.ee | www.tartuviimistlus.ee

Meie uus koostööpartner – Reval Roofs OÜ

Kvaliteetsed lamekatusetööd

 • Lamekatuste hooldus
 • Lamekatuste remont
 • Lamekatuste renoveerimised
 • Uute lamekatuste ehitus

Teostame nii väikse-, kui ka suuremahulisi töid.

http://www.revalroofs.ee/heidi.toomsalu@revalroofs.ee

Tel: +372 5323 6637

Puulehtede äravedu Tartu linnas

Juntson Haldus OÜ teostab puulehtede äravedu Tartu linnas.

 • Lehed peavad olema pakitud kuni 150 L prügikottidesse.
 • Lehekotil on kaalupiirang, üks töömees peab seda jõudma tõsta.
 • Kui kott on raskem, siis rakendatakse topelthinda.
 • 150 L lehekoti äravedu maksab 2,26. Miinimumarve: 25.-
 • Võib tellida ka muu kola äravedu.

Tellimine tel. 7353777,  58135600 või maret@juntson.ee

Sügislehed 2019

Nagu varasematel aastatel, hakkab pihta Tartu Linnavalitsuse projekt: “Sügislehed 2019”.

See projekt puudutab ainult neid Tartu linnas olevaid korteriühistuid, kes hooldavad linnale kuuluvaid maa-alasid ning sisaldab tasuta lehekottide jagamist, lehtede äravedu ja graniitkillustiku tasuta saamist.
KÜ ei pea olema TarKÜL’i liige.

150 l prügikotte saab kätte alates 17.09.2019 TarKÜL-i büroost teisipäeviti kell 11.00-16.00 ja kolmapäeviti 15.30-17.00, aadressil: Gildi 3-4, Tartus.
Haljasalad on kaardil tähistatud lillakasroosa ning puiesteed rohelise värviga.
(Vaata kaarti!)

Lehtede äravedu toimub 2 korda 21. – 26.10.2019 ja 18. – 23.11.2019.
Tasuta graniitliiva saab kauplusest Tevo. (www.tevokaup.ee) alates 04.11.2019.a.

Leheveole saab registreeruda kuni 10.10.2019.a.
Sügislehed 2019 kohta saab informatsiooni telefonil: 5342 7912 või meili teel: info@tarkyl.ee

Lugupidamisega
Anne Valk
TarKÜL juhatuse liige
5342 7912