Tartu Korteriühistute Liidu eesmärgiks on Tartu linna korteriühistute vahelise koostöö edendamine, ühise tegutsemise toetamine ning koordineerimine.

TarKÜL on avatud organisatsioon, mille liikmeks saavad olla korteriühistud, korteriomanikud ühiselt valitseja kaudu ja ka elamute omanikud

Liikmeks astuda on lihtne – liikmeid võtab vastavuses põhikirjaga vastu juhatus liikmekandidaadi avalduse alusel

Sama lihtne on ka TarKÜL-ist välja astuda – liige saab ühingust välja astuda, esitades juhatusele kirjaliku avalduse ja avalduse esitamisele järgnevast kuust ei peagi olema enam liige, sest oleme huvitatud vaid neist, kes tahavad väga meie liikmed olla.

TarKÜL-i juhib liikmete üldkoosolek

Üldkoosolek valib juhatuse ja otsustab liikmemaksu suuruse.

Liikmemaks (alates 01.01.2011)
KÜ kuni 8 korterit = 20.- €/ aastas
KÜ 9 – 24 korterit = 40.- € / aastas
KÜ üle 25 korteri = 80.- € / aastas

TARKÜL-i põhikirja saab oma arvutisse laadida siit!

Tartu vaade Toomemäelt