Entigrena_290x380Kui kortermaja on vaatamata kõrgetele küttekuludele külm ja niiske ning majaelanikel puudub samas soov võtta ette kallis renoveerimistöö, ei maksa veel lootust kaotada, sest maja saab soojustada ka tunduvalt soodsamete lahendustega.

Eesti Korteriühistute Liit viis kaks aastat tagasi läbi uuringu, milles võrreldi 250 korteriühistu kulutusi küttele. Uuringus osalevate kortermajade vanus oli keskmiselt 38 aastat ning küttekulud erinesid majade vahel kuni kuus korda.
Kõige väiksema küttekuluga olid täielikult renoveeritud kortermajad, mistõttu pole ka ime, et korteriühistute huvi majade rekonstrueerimise vastu on olnud suur. Nii on ainuüksi KredEx eraldanud aastatel 2010-2014 korterelamutele rekonstrueerimistoetusteks 37,7 miljonit eurot, mille abil on renoveeritud 663
kortermaja.
Paraku on kortermajade soojustamise juures mitu aga. Esiteks toob see kaasa ühistuliikmetele täiendava finantskohustuse, mida sugugi kõik ühistuliikmed pole valmis maksma ning teiseks pole kortermaja suuremahulised renoveerimistööd alati ka majanduslikult mõttekad.

Loe edasi siit!