Tartu linn toetab

Tartu linn hakkab hooldama haljasalasid ja puiesteid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade 13.01.2014

Foto - Postimees

Foto – Postimees

Linn võtab osa haljasalasid ja puiesteid enda hoolduse alla.
Sellest aastast hakkab linn hooldama mitmeid haljasalasid ja puiesteid, mida senini hoidsid korras ühistud või eramajade omanikud.
Ühtekokku on selliseid alasid umbes 40 hektarit.

Tartu linna haljastus- ja puhastusteenistus teatab, et nüüdsest on linna hooldada paljud korrusmajade piirkonnas asuvad linnale kuuluvad majadevahelised haljasalad, millest enamik asub Annelinnas, ning osaliselt ka puiesteed.

Kus täpsemalt need piirkonnad asuvad, saab vaadata linna kodulehel olevalt kaardilt

 Vaata kaarti siit!

Kaart ei hõlma kõiki linna poolt hooldatavaid alasid, vaid üksnes neid alleesid ja haljasalasid, mida hakati hooldama
alates 1. jaanuarist 2014.

Haljasalad on kaardil tähistatud lillakasroosa ning puiesteed rohelise värviga.

Peamisteks hooldustöödeks alleedel ja majadevahelistel haljasaladel on muru niitmine, prahi- ja lehtede koristus ning kõrghaljastuse hooldus.

Info: lmo@raad.tartu.ee
Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse teabeteenistuse spetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

Tartu linn täidab laste liivakastid puhta liivaga

liivakastTartu linnavalitsus ootab korteri ühistutelt sooviavaldusi laste liivakastidesse liiva hankimiseks. Linnal on tänavu kevadel kavas täita uue liivaga mitte ainult enda hallatavate mänguväljakute liivakastid, vaid aidata kaasa kõigi liivakastide korrastamisele. 

„Loodame siin teha ühistutega head koostööd – linn tellib liiva ja tasub selle ning transpordi eest, ühistud aga korrastavad oma liivakastid. Linna ja korteriühistute senine koostö ö kevadise heakorrakampaania ja sügisese lehekoristuse korraldamisel on hästi sujunud ning usun, et saame ühiselt korda ka laste mänguplatsid,“ ütles abilinnapea Valvo Semilarski.

Korteriühistutel, kes vajavad oma kinnistutele asuvatesse liivakastidesse uut liiva, palutakse sellest teatada kuni  20. maini. Selleks tuleb täita avalduse vorm Tartu linna kodulehel:  http://www.tartu.ee/?page_id =24255&r=liiv

Haljasalade kahjustamise vältimiseks (liivavedu toimub 18tonnise täismassiga kalluriga) kallutatakse liiv mängukastile lähimale kõvakattega pinnale, kust ühistud või  majaelanikud selle edasi  toimetavad.
Liivataotlusi oodatakse hiljemalt 20. maiks. Täpsete koguste selgumisel võtab linnavalitsus tarnijatelt pakkumused ja alustab esimesel võimalusel liiva laialivedu. Veograafikust teavitatakse eelnevalt ka ühistuid.

Lisainfo:  linnapuhastuse peaspetsialist Mart Lukason, mart.lukason@raad.tartu.ee, tel 517 0990

Hoolas ühistu – teeme koduümbrused korda!

Korteriyhistu_10-04-14

Tartu linn jagab restaureerimistoetusi

Restaureerimistoetuse andmise projekt jätkub ka sel aastal, taotlusi oodatakse hiljemalt 1. märtsiks.

Restaureerimistoetust on võimalik taotleda miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja autentseks taastamiseks. Arhitektuursed originaaldetailid on: aknad, välisuksed, nende piirdelauad, luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, katusetornid, erkerid ja dekoratiivsed piirdeaiad jms. Toetusobjektiks ei ole interjööridetailid, katuse- ja fassaadikatted ning hooldustööd jms.

Restaureerimistoetuse suurus on viimase kolme aasta keskmisena olnud 25% detaili restaureerimistööde kogumaksumusest, toetuse maksimaalse suuruse määrab eelkõige esitatud taotluste arv. Maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 3200 eurot. Toetus antakse käesolevaks aastaks.

“Restaureerimistoetuse eesmärk on soodustada miljööväärtuslike objektide autentsete detailide säilimist ja taastamist, et hoida miljööväärtuslike hoonestusalade ajalooliste hoonete arhitektuurset väärtust ning omapära. Kaduma läinud ajastukohaseid detaile on võimalik taastada algse projekti, ajalooliste fotode või inventariseerimisjooniste alusel,” rääkis kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist Ave Elken. “Restaureerimistoetuse andmise projekti raames on 12 aasta jooksul toetust kasutanud 274 maja kogusummas 420 237 eurot.”

Restaureerimistoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos lisadega (kaks hinnapakkumist, fotod, tööjoonised jms) kultuuriväärtuste teenistusele (Küüni 5, 3. korrus, tuba 320, vastuvõtuajad E 15-18 ja K 8-10, telefon 7361317). Avalduse vorm on olemas nii Tartu linna kodulehel kui ka osakonnas.

Kõigil taotlejatel palume kindlasti eelnevalt tutvuda restaureerimistoetusi puudutava infoga linna kodulehel (www.tartu.ee/aeo -> Asjaajamisjuhised -> Restaureerimistoetus). Ka taotluse vormi leiab samast.

Tartu miljööväärtuslike hoonestusalade ja miljööväärtuslike üksikobjektidega saad tutvuda siin: https://www.tartu.ee/index.php?no_cache=7cf1db0693b0ad0c360a00b11761c45945&lang_id=1&page_id=950

Lisainfo:
Ave Elken
kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist
E-post: Ave.Elken@raad.tartu.ee
Tel: 7361 317

Fotol näide eelmise aasta restaureerimistest. Uks paikneb Toometaguse miljööväärtusega hoonestusalal.

Vana ja uus

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Tartu.ee

Jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetus korteriühistutele 2014

mahutidTartu linnavalitsus kuulutab alates 21. jaanuarist välja 2014. aasta taotlusvooru jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmiseks korteriühistutele

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub või kuni 01. oktoobrini 2014. Raha otsasaamisel teavitab osakond taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Tartu linna kodulehel.

Taotlejate puhul, kes planeerivad enda jäätmekogumisele terviklahendust (jäätmemaja rajamine või süvakogumismahutite paigaldamine vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ehk segaolme- ja paberijäätmete jaoks) on toetuse suuruseks kuni 75 protsenti kogumaksumusest ning ülemmääraks 3000 eurot. Kui terviklahendust ei planeerita, saab toetust taotleda kuni 50 protsendi ulatuses kogumaksumusest ning ülemmääraks on 1000 eurot.

2013. aastal jagas linn toetusi kümnele korteriühistule kokku ca 28 000 euro ulatuses. Üheksal puhul oli tegu süvamahutite paigaldamisega ning ühe korteriühistu juurde rajati jäätmemaja.

Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord:

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2013041100091

Enne toetuse taotluse esitamist on soovitatav tutvuda toetuse andmise juhendiga:

http://www.tartu.ee/data/JUHEND toetuse saamiseks 2014.pdf

– avalduse vorm: jäätmemajad
– avalduse vorm: süvamahutid

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid palume esitada linnamajanduse osakonda (Raekoja plats 3, tuba 220). Info telefonil 736 1273.

Allikas: tartu.ee

Linn teeb korteriühistutega koostööd sügisesel lehekoristusel

Tartu sügisTartu linn ja Tartu Korteriühistute Liit jätkavad ka sel sügisel koostööd puulehtede äraveol. Tasuta veetakse lehed ära neil ühistutel, kes hooldavad linna maad, millel kasvavad puud.

Linna maad hooldavatel korteriühistutel tuleb lehtede tasuta äraveoks registreerida end kuni 18. oktoobrini Tartu Korteriühistute Liidus (tel 5342 7912 või tartukyl@gmail.com), kust neile jagatakse tasuta 150-liitriseid prügikotte (teisipäeviti kl 11 -16 ja kolmapäeviti kl 15 -17).
Lehtede äraveo ringid toimuvad 21.-25. oktoobril ja 18.-22. novembril.

Esimestel päevadel toimub vedu Annelinnas ja mujal Ülejõe piirkonnas, veograafiku viimasel kahel päeval teisel pool jõge.

 

Täpsem info Tartu Korteriühistute Liidust (tel 5342 7912 või tartukyl@gmail.com).

Allikas: tartu.ee

Tartu Korteriühistute Sügiskonverentsi materjalid

Tartu Korteriühistute sügiskonverents toimus 5. oktoobril 2013.a.

Siit saad alla laadida ja vaadata konverentsil esinenute materjale.

Raimond Tamm – Tartu abilinnapea 
Linnavalitsuse ja korteriühistute koostöös peitub jõud

Vaike Murumets – Justiitsministeerium
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu – mida toob see olemasolevatele korteriühistutele?

Eveli Vavrenjuk – Kohtunik
Menetlus kohtus – mis seal juhtub?

Targo Kalamees – Tallinna Tehnikaülikool
Korterelamu kütteenergia tarbimise vähendamine

Kalle Virkus – Tartu Regiooni Energiaagentuur
Tartu linnas renoveeritud korteriühistute energiasääst

Jüri Kröönström – Eesti Kinnisvara Hooldajate ja Haldajate Liit
Asjakohased kinnisvara korrashoiu alused

Kairo Kraaner – KÜ Kaunase pst. 19 juhatuse esimees
Renoveerimise rõõmud ja mured

Tartu Korteriühistute Sügiskonverents 2013

 

Sügislehed 2013 – Puulehtede ärakoristamise info

Tarkyl - Sügislehed 2013Tartu linn koostöös Tartu Korteriühistuite Liiduga viib ellu projekti: “Sügislehed 2013”, mis sisaldab tasuta prügikottide jagamist, sügislehtede tasuta äravedu ja graniitkillustiku jagamist korteriühistutele, kes hooldavad Tartu linnale kuuluvaid maaalasid.

Prügikotte saab kätte Tartu Korteriühistute Liidust, aadressil Gildi 3-4, teisipäeviti kell 11 -16 ja kolmapäeviti 15 -17.

Sügislehtede veo esimene ring korteriühistutele toimub 21-25 oktoobri nädalal ja 18-22 novembri nädalal.

Novembri kuust hakatakse jagama ka graniitkillustikku. Selle kohta saab informatsiooni telefonil 53427912 või meili teel tartukyl@gmail.com

 

Korteriühistud saavad linnalt taas toetust jäätmemajade rajamiseks

MahutidVolikogu kinnitas korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise korra.

Korteriühistud said jäätmemajade rajamiseks toetust taotleda viimati aastatel 2006-2009. Järgnevatel masuaastatel linnaeelarves selleks otstarbeks raha ette ei nähtud.

2013. aasta eelarves on kortermajade jäätmemajanduse korrastamiseks taas raha planeeritud – kokku 32 000 eurot – ning sellest tulenevalt kinnitas volikogu ka uue toetuste andmise korra.

Erinevalt varasemast korrast saab nüüd lisaks jäätmemajade püstitamisele küsida toetust ka kaasaegsemate süvakogumismahutite paigaldamiseks. Toetust saavad taotleda korteriühistud ka ühiselt, kui ühistute peale on kokku kümme või enam korterit.

Rohkem toetust saavad taotlejad, kes pakuvad jäätmekogumisele terviklahendust, mis tähendab jäätmemaja või süvakogumismahutite rajamist vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ehk segaolmejäätmete, paberi ja biojäätmete jaoks. Sellisel juhul on toetuse suurus kuni 75 protsenti kogumaksumusest ning toetuse ülemmääraks on 3000 eurot.

Taotlejad, kes terviklikku jäätmekogumislahendust ei paku, saavad toetust kuni 50 protsendi ulatuses kogumaksumusest ning toetuse ülemmääraks on 1000 eurot.

Kui volikogu on linnaeelarves on vastava raha ette näinud, siis kuulutab linnamajanduse osakond toetuste taotlemise välja hiljemalt eelarveaasta 1. veebruaril. Käesoleval aastal tehakse seda hiljemalt 1. mail.

Toetuse jagamine toimub jooksvalt vastavalt esitatud taotlustele, kuni eelarves raha jätkub. Leping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul toetuse eraldamise otsustamisest, vastasel juhul see otsus kaotab kehtivuse ning raha on võimalik jagada järgmistele taotlejatele.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
linnamajanduskomisjoni esimees Tarmo Punger, 505 4010

Tartu toetab korteriühistuid asfalteerimistöödel

asfaltTartu linn toetab tänavu elamute ümbruse asfalteerimistöödel seitset korteriühistut. Kümne aasta jooksul on linnalt toetust saanud ligi 90 ühistut.

Kokku eraldatakse ühistutele tänavu toetust 64 600 eurot. Toetuste suurus jääb vahemikku 6000-18 000 eurot vastavalt tööde mahukusele.
Neli Muru tn korteriühistut esitasid ühistaotluse elamute vahele jääva ala asfalteerimiseks. Üks ühistu soovib toetust kasutada olemasoleva parkla laiendamiseks, kaks ühistut tahavad remontida enda krundil asuvat sõidu- ja kõnniteed.
Sel aastal annab linn toetust 48%protsendi ulatuses tööde maksumusest.

“Kodulähedased parkimisvõimalused ning majaesiste kõnniteede olukord valmistavad meelehärmi paljudele tartlastest korteriomanikele, seetõttu julgustan korteriühistute esindajaid linnavalitsusse pöörduma ja üheskoos olukorrale lahendust otsima. Korteriühistute liikmete huvi oma igapäevast elukeskkonda parendada on vägagi tervitatav ning kindlasti soovib linn ka edaspidi ühistuid selliste ettevõtmiste realiseerimisel toetada,” rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Linn toetab korteriühistuid asfalteerimistööde tegemisel alates 2003. aastast, mil volikogu võttis vastu sellekohase määruse. Kokku on kümne aasta jooksul linnalt asfalteerimistöödeks toetust saanud 89 Tartu korteriühistut.

Ühistud, kes on huvitatud toetuse taotlemisest 2014. aasta eelarvest, peaksid esitama hiljemalt augustikuu lõpuks taotlusdokumetatsiooni (ehitatava ala kohta käiva projekti, hinnapakkumused 3 töövõtjalt ja omapoolse garantiikirja).

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738;linnamajanduse osakonna spetsialist Riina Lill, tel 7361 265, 510 8611.

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse teabeteenistuse spetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

Allikas: www.tartu.ee