prügi

Hoolas ühistu – teeme koduümbrused korda!

Korteriyhistu_10-04-14

Jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetus korteriühistutele 2014

mahutidTartu linnavalitsus kuulutab alates 21. jaanuarist välja 2014. aasta taotlusvooru jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmiseks korteriühistutele

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub või kuni 01. oktoobrini 2014. Raha otsasaamisel teavitab osakond taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Tartu linna kodulehel.

Taotlejate puhul, kes planeerivad enda jäätmekogumisele terviklahendust (jäätmemaja rajamine või süvakogumismahutite paigaldamine vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ehk segaolme- ja paberijäätmete jaoks) on toetuse suuruseks kuni 75 protsenti kogumaksumusest ning ülemmääraks 3000 eurot. Kui terviklahendust ei planeerita, saab toetust taotleda kuni 50 protsendi ulatuses kogumaksumusest ning ülemmääraks on 1000 eurot.

2013. aastal jagas linn toetusi kümnele korteriühistule kokku ca 28 000 euro ulatuses. Üheksal puhul oli tegu süvamahutite paigaldamisega ning ühe korteriühistu juurde rajati jäätmemaja.

Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord:

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2013041100091

Enne toetuse taotluse esitamist on soovitatav tutvuda toetuse andmise juhendiga:

http://www.tartu.ee/data/JUHEND toetuse saamiseks 2014.pdf

– avalduse vorm: jäätmemajad
– avalduse vorm: süvamahutid

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid palume esitada linnamajanduse osakonda (Raekoja plats 3, tuba 220). Info telefonil 736 1273.

Allikas: tartu.ee

Sügislehed 2013 – Puulehtede ärakoristamise info

Tarkyl - Sügislehed 2013Tartu linn koostöös Tartu Korteriühistuite Liiduga viib ellu projekti: “Sügislehed 2013”, mis sisaldab tasuta prügikottide jagamist, sügislehtede tasuta äravedu ja graniitkillustiku jagamist korteriühistutele, kes hooldavad Tartu linnale kuuluvaid maaalasid.

Prügikotte saab kätte Tartu Korteriühistute Liidust, aadressil Gildi 3-4, teisipäeviti kell 11 -16 ja kolmapäeviti 15 -17.

Sügislehtede veo esimene ring korteriühistutele toimub 21-25 oktoobri nädalal ja 18-22 novembri nädalal.

Novembri kuust hakatakse jagama ka graniitkillustikku. Selle kohta saab informatsiooni telefonil 53427912 või meili teel tartukyl@gmail.com

 

Korteriühistud saavad linnalt taas toetust jäätmemajade rajamiseks

MahutidVolikogu kinnitas korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise korra.

Korteriühistud said jäätmemajade rajamiseks toetust taotleda viimati aastatel 2006-2009. Järgnevatel masuaastatel linnaeelarves selleks otstarbeks raha ette ei nähtud.

2013. aasta eelarves on kortermajade jäätmemajanduse korrastamiseks taas raha planeeritud – kokku 32 000 eurot – ning sellest tulenevalt kinnitas volikogu ka uue toetuste andmise korra.

Erinevalt varasemast korrast saab nüüd lisaks jäätmemajade püstitamisele küsida toetust ka kaasaegsemate süvakogumismahutite paigaldamiseks. Toetust saavad taotleda korteriühistud ka ühiselt, kui ühistute peale on kokku kümme või enam korterit.

Rohkem toetust saavad taotlejad, kes pakuvad jäätmekogumisele terviklahendust, mis tähendab jäätmemaja või süvakogumismahutite rajamist vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ehk segaolmejäätmete, paberi ja biojäätmete jaoks. Sellisel juhul on toetuse suurus kuni 75 protsenti kogumaksumusest ning toetuse ülemmääraks on 3000 eurot.

Taotlejad, kes terviklikku jäätmekogumislahendust ei paku, saavad toetust kuni 50 protsendi ulatuses kogumaksumusest ning toetuse ülemmääraks on 1000 eurot.

Kui volikogu on linnaeelarves on vastava raha ette näinud, siis kuulutab linnamajanduse osakond toetuste taotlemise välja hiljemalt eelarveaasta 1. veebruaril. Käesoleval aastal tehakse seda hiljemalt 1. mail.

Toetuse jagamine toimub jooksvalt vastavalt esitatud taotlustele, kuni eelarves raha jätkub. Leping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul toetuse eraldamise otsustamisest, vastasel juhul see otsus kaotab kehtivuse ning raha on võimalik jagada järgmistele taotlejatele.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
linnamajanduskomisjoni esimees Tarmo Punger, 505 4010

Tartus on avatud uus jäätmejaam aadressil Turu 49

jäätmejaam turu49Turu 49 jäätmejaama rajasid MTÜ Tartumaa Jäätmearendus ja Tartu linn Ühtekuuluvusfondi toel.

Jäätmejaam hakkab teenindama Tartu ja lähivaldade elanikke – siin on võimalik üle anda erinevaid liigiti kogutud jäätmeid
(ohtlikud jäätmed, vanapaber, pakendid, aiajäätmed, vana mööbel, suuremõõtmelised jäätmed jms).

Jäätmejaama kaudu on Tartu piirkonna elanikele loodud kaasaegsed tingimused jäätmete üleandmisel, jaam võimaldab edendada jäätmete taaskasutust ja rohelist mõtteviisi.