TarKÜL

TARKÜL

Tartu Korteriühistute Liidu eesmärgiks on Tartu linna korteriühistute vahelise koostöö edendamine, ühise tegutsemise toetamine ning koordineerimine.

TarKÜL on avatud organisatsioon, mille liikmeks saavad olla korteriühistud, korteriomanikud ühiselt valitseja kaudu ja ka elamute omanikud

Liikmeks astuda on lihtne – liikmeid võtab vastavuses põhikirjaga vastu juhatus liikmekandidaadi avalduse alusel

Sama lihtne on ka TarKÜL-ist välja astuda – liige saab ühingust välja astuda, esitades juhatusele kirjaliku avalduse ja avalduse esitamisele järgnevast kuust ei peagi olema enam liige, sest oleme huvitatud vaid neist, kes tahavad väga meie liikmed olla.

TarKÜL-i juhib liikmete üldkoosolek

Üldkoosolek valib juhatuse, nõunike koja ja otsustab liikmemaksu suuruse.

Liikmemaks (alates 01.01.2011)
KÜ kuni 8 korterit = 20.- €/ aastas
KÜ 9 – 24 korterit = 40.- € / aastas
KÜ üle 25 korteri = 80.- € / aastas

TARKÜL-i põhikirja saab oma arvutisse laadida siit!

Tartu vaade Toomemäelt

Tegevused

Meie büroo on avatud:

E, N, R kell 15.00 – 18.00 (ettehelistamisel)

Sel ajal nõustame ühistute juhte, korteriomanikke, raamatupidajaid, revidente.

Teisipäeviti kell 11.00 – 16.30 toimub juristi tasuta vastuvõtt
Tasuta konsultatsiooni aeg max. 25 min.

Kolmapäeviti kell 15.00 – 18.00 toimub tasuta haldusnõustamine

Suulised nõustamised on Tartu LV toel tasuta! 

Korraldame koolitusi,infopäevi, õppereise, seminare ja korteriühistutele suunatud konverentse

Korraldame ühishankeid ja kampaaniaid

Algatame muudatusi linnaruumis, et lahendada parkimisprobleeme, luua kergliiklusteid ja sportimisvõimalusi

abi

Teised meist

Meie tegemised, mida on kajastatud meedias:

Odessa Korteriühistute Rahvusvahelisest konverentsist osavõtmine 13-15. september 2017.a.

Odessa Korteriühistute Rahvusvahelisest konverentsist osavõtmine 13-15. september 2017.a.

Tallinna TV 15.03.2013

Tallinna TV 13.11.2012

Tartu Ekspress – 15.04.2010

Tartu Ekspress – 30.09.2010 

Ühistegevuse pooltund – Tallinna TV 07.10.2013

meedia

Kontakt

OLEME AVATUD:

Gildi 3, Tartu E, N, R 15.00 – 18.00 (ettehelistamisel)

Juristi vastuvõtt: T 11.00 – 16.30
Tasuta konsultatsiooni aeg max. 25 min.
Haldusnõustamine: K 15.00 – 18.00

INFO: +372 5342 7912

e-post: info@tarkyl.ee


 

TARKÜL juhatuse liikmed

     

Anne Valk

Anne Valk

Nell Jõesuu

Jaak Lorenz

Jaak Lorenz

 

Linn teeb korteriühistutega koostööd sügisesel lehekoristusel

Tartu sügisTartu linn ja Tartu Korteriühistute Liit jätkavad ka sel sügisel koostööd puulehtede äraveol. Tasuta veetakse lehed ära neil ühistutel, kes hooldavad linna maad, millel kasvavad puud.

Linna maad hooldavatel korteriühistutel tuleb lehtede tasuta äraveoks registreerida end kuni 18. oktoobrini Tartu Korteriühistute Liidus (tel 5342 7912 või tartukyl@gmail.com), kust neile jagatakse tasuta 150-liitriseid prügikotte (teisipäeviti kl 11 -16 ja kolmapäeviti kl 15 -17).
Lehtede äraveo ringid toimuvad 21.-25. oktoobril ja 18.-22. novembril.

Esimestel päevadel toimub vedu Annelinnas ja mujal Ülejõe piirkonnas, veograafiku viimasel kahel päeval teisel pool jõge.

 

Täpsem info Tartu Korteriühistute Liidust (tel 5342 7912 või tartukyl@gmail.com).

Allikas: tartu.ee

Tartu Korteriühistute Sügiskonverentsi materjalid

Tartu Korteriühistute sügiskonverents toimus 5. oktoobril 2013.a.

Siit saad alla laadida ja vaadata konverentsil esinenute materjale.

Raimond Tamm – Tartu abilinnapea 
Linnavalitsuse ja korteriühistute koostöös peitub jõud

Vaike Murumets – Justiitsministeerium
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu – mida toob see olemasolevatele korteriühistutele?

Eveli Vavrenjuk – Kohtunik
Menetlus kohtus – mis seal juhtub?

Targo Kalamees – Tallinna Tehnikaülikool
Korterelamu kütteenergia tarbimise vähendamine

Kalle Virkus – Tartu Regiooni Energiaagentuur
Tartu linnas renoveeritud korteriühistute energiasääst

Jüri Kröönström – Eesti Kinnisvara Hooldajate ja Haldajate Liit
Asjakohased kinnisvara korrashoiu alused

Kairo Kraaner – KÜ Kaunase pst. 19 juhatuse esimees
Renoveerimise rõõmud ja mured

Tartu Korteriühistute Sügiskonverents 2013

 

Sügislehed 2013 – Puulehtede ärakoristamise info

Tarkyl - Sügislehed 2013Tartu linn koostöös Tartu Korteriühistuite Liiduga viib ellu projekti: “Sügislehed 2013”, mis sisaldab tasuta prügikottide jagamist, sügislehtede tasuta äravedu ja graniitkillustiku jagamist korteriühistutele, kes hooldavad Tartu linnale kuuluvaid maaalasid.

Prügikotte saab kätte Tartu Korteriühistute Liidust, aadressil Gildi 3-4, teisipäeviti kell 11 -16 ja kolmapäeviti 15 -17.

Sügislehtede veo esimene ring korteriühistutele toimub 21-25 oktoobri nädalal ja 18-22 novembri nädalal.

Novembri kuust hakatakse jagama ka graniitkillustikku. Selle kohta saab informatsiooni telefonil 53427912 või meili teel tartukyl@gmail.com

 

Korteriühistud saavad linnalt taas toetust jäätmemajade rajamiseks

MahutidVolikogu kinnitas korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise korra.

Korteriühistud said jäätmemajade rajamiseks toetust taotleda viimati aastatel 2006-2009. Järgnevatel masuaastatel linnaeelarves selleks otstarbeks raha ette ei nähtud.

2013. aasta eelarves on kortermajade jäätmemajanduse korrastamiseks taas raha planeeritud – kokku 32 000 eurot – ning sellest tulenevalt kinnitas volikogu ka uue toetuste andmise korra.

Erinevalt varasemast korrast saab nüüd lisaks jäätmemajade püstitamisele küsida toetust ka kaasaegsemate süvakogumismahutite paigaldamiseks. Toetust saavad taotleda korteriühistud ka ühiselt, kui ühistute peale on kokku kümme või enam korterit.

Rohkem toetust saavad taotlejad, kes pakuvad jäätmekogumisele terviklahendust, mis tähendab jäätmemaja või süvakogumismahutite rajamist vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ehk segaolmejäätmete, paberi ja biojäätmete jaoks. Sellisel juhul on toetuse suurus kuni 75 protsenti kogumaksumusest ning toetuse ülemmääraks on 3000 eurot.

Taotlejad, kes terviklikku jäätmekogumislahendust ei paku, saavad toetust kuni 50 protsendi ulatuses kogumaksumusest ning toetuse ülemmääraks on 1000 eurot.

Kui volikogu on linnaeelarves on vastava raha ette näinud, siis kuulutab linnamajanduse osakond toetuste taotlemise välja hiljemalt eelarveaasta 1. veebruaril. Käesoleval aastal tehakse seda hiljemalt 1. mail.

Toetuse jagamine toimub jooksvalt vastavalt esitatud taotlustele, kuni eelarves raha jätkub. Leping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul toetuse eraldamise otsustamisest, vastasel juhul see otsus kaotab kehtivuse ning raha on võimalik jagada järgmistele taotlejatele.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
linnamajanduskomisjoni esimees Tarmo Punger, 505 4010