Pakume korterühistutele järgnevaid teenuseid:
  • Fassaadide remont ja hooldus
  • Fassaadide soojustamine
  • Krohvifassaadid
  • Katuste soojustamine ja ehitus
  • Puitfassaadid
  • Vundamentide ja soklite soojustamine
  • Viimistlus ja krohvitööd
  • Trepikodade renoveerimine
  • Räästakastid ja vihmaveesüsteemid

+372 5858 8585 | estfacade@gmail.com | www.estfacade.ee