Ootame Teid!

Gildi 3, Tartu
E, N, R (ette helistades)

Juristi vastuvõtt:
T 11.00 – 16.30
Haldusnõustamine:
K 15.00 – 18.00
INFO:    5342 7912

admin

Hoolas ühistu – teeme koduümbrused korda!

Korteriyhistu_10-04-14

Uuring – Kortermajade sisekliima ja ventilatsioon

Korteriühistute infopäeval, 13. märtsil Tartus Dorpati konverentsikeskuses oli ettekanne Tartu Ülikooli Tervishoiuinstituudi poolt, hallitusseente ja peente osakeste sisaldusest korterite õhus.

Lae alla ettekanded siit:

TTÜ doktorant Alo Mikola ettekande ventilatsiooni tõhususe uuringutest

Hans Orru ja Ene Indermitte ettekanne Hallitusseened ja peened osakesed eluruumide õhus ning nende võimalik mõju tervisele

Meie uus koostööpartner – Malmerk Klaasium OÜ

Meie uus koostööpartner, Malmerk Klaasium OÜ, pakub rõduklaase, rõdupiirdeid, klaasvaheseinu ja varikatuseid!

Uuri täpsemalt siit: http://www.malmerkklaasium.ee

Malmerk Klaasium OÜ

KattoCenter – meie uus koostööpartner

Meie uus koostööpartner pakub Katuse- ja Fassaaditööde täislahendusi.

Uuri järele siit: www.kattocenter.ee

KattoCenter Viro Logo

Korteriomandi ja -korteriühistuseadus

Valmis on saanud ja vastu võetud uus Korteriomandi ja -korteriühistuseadus.

Lae alla “Korteriomandi ja -korteriühistuseadus” siit!

Tartu linn

Tartu linn jagab restaureerimistoetusi

Restaureerimistoetuse andmise projekt jätkub ka sel aastal, taotlusi oodatakse hiljemalt 1. märtsiks.

Restaureerimistoetust on võimalik taotleda miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja autentseks taastamiseks. Arhitektuursed originaaldetailid on: aknad, välisuksed, nende piirdelauad, luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, katusetornid, erkerid ja dekoratiivsed piirdeaiad jms. Toetusobjektiks ei ole interjööridetailid, katuse- ja fassaadikatted ning hooldustööd jms.

Restaureerimistoetuse suurus on viimase kolme aasta keskmisena olnud 25% detaili restaureerimistööde kogumaksumusest, toetuse maksimaalse suuruse määrab eelkõige esitatud taotluste arv. Maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 3200 eurot. Toetus antakse käesolevaks aastaks.

“Restaureerimistoetuse eesmärk on soodustada miljööväärtuslike objektide autentsete detailide säilimist ja taastamist, et hoida miljööväärtuslike hoonestusalade ajalooliste hoonete arhitektuurset väärtust ning omapära. Kaduma läinud ajastukohaseid detaile on võimalik taastada algse projekti, ajalooliste fotode või inventariseerimisjooniste alusel,” rääkis kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist Ave Elken. “Restaureerimistoetuse andmise projekti raames on 12 aasta jooksul toetust kasutanud 274 maja kogusummas 420 237 eurot.”

Restaureerimistoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos lisadega (kaks hinnapakkumist, fotod, tööjoonised jms) kultuuriväärtuste teenistusele (Küüni 5, 3. korrus, tuba 320, vastuvõtuajad E 15-18 ja K 8-10, telefon 7361317). Avalduse vorm on olemas nii Tartu linna kodulehel kui ka osakonnas.

Kõigil taotlejatel palume kindlasti eelnevalt tutvuda restaureerimistoetusi puudutava infoga linna kodulehel (www.tartu.ee/aeo -> Asjaajamisjuhised -> Restaureerimistoetus). Ka taotluse vormi leiab samast.

Tartu miljööväärtuslike hoonestusalade ja miljööväärtuslike üksikobjektidega saad tutvuda siin: https://www.tartu.ee/index.php?no_cache=7cf1db0693b0ad0c360a00b11761c45945&lang_id=1&page_id=950

Lisainfo:
Ave Elken
kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist
E-post: Ave.Elken@raad.tartu.ee
Tel: 7361 317

Fotol näide eelmise aasta restaureerimistest. Uks paikneb Toometaguse miljööväärtusega hoonestusalal.

Vana ja uus

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Tartu.ee

Jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetus korteriühistutele 2014

mahutidTartu linnavalitsus kuulutab alates 21. jaanuarist välja 2014. aasta taotlusvooru jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmiseks korteriühistutele

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub või kuni 01. oktoobrini 2014. Raha otsasaamisel teavitab osakond taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Tartu linna kodulehel.

Taotlejate puhul, kes planeerivad enda jäätmekogumisele terviklahendust (jäätmemaja rajamine või süvakogumismahutite paigaldamine vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ehk segaolme- ja paberijäätmete jaoks) on toetuse suuruseks kuni 75 protsenti kogumaksumusest ning ülemmääraks 3000 eurot. Kui terviklahendust ei planeerita, saab toetust taotleda kuni 50 protsendi ulatuses kogumaksumusest ning ülemmääraks on 1000 eurot.

2013. aastal jagas linn toetusi kümnele korteriühistule kokku ca 28 000 euro ulatuses. Üheksal puhul oli tegu süvamahutite paigaldamisega ning ühe korteriühistu juurde rajati jäätmemaja.

Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord:

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2013041100091

Enne toetuse taotluse esitamist on soovitatav tutvuda toetuse andmise juhendiga:

http://www.tartu.ee/data/JUHEND toetuse saamiseks 2014.pdf

– avalduse vorm: jäätmemajad
– avalduse vorm: süvamahutid

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid palume esitada linnamajanduse osakonda (Raekoja plats 3, tuba 220). Info telefonil 736 1273.

Allikas: tartu.ee

Tartu Korteriühistute Liidu liikmetele

Rõduklaasid

 

 

 

 

Rõduklaasid OÜ tutvustab rõdude renoveerimise võimalusi ja uut toodet: LUMON 5.

11. veebruaril 2014 kell 17.00

Tartu Korteriühistute Liidu ruumides, Gildi 3, Tartu.

Teemad:

  • Rõduklaasid – Lumon 2 ja Lumon 5
  • Rõdupiirded – alumiiniumkonstruktsioon karastatud klaasiga
  • Varikatused – klaas, plastik, plekk
  • Jooksvad küsimused

Teata oma osalusest kuni 10. veebruarini meiliaadressile: tartukyl@gmail.com

Või küsi lisainfot: raili@roduklaasid.ee  või telefonilt: 5552 0015

Rõdud enne renoveerimist

Rõdud enne renoveerimist

Rõdud pärast renoveerimist

Rõdud pärast renoveerimist

Pakume nõuandeid ja finantsnõustamist Tartu korteriühistutele

Hea korteriühistu juht!

Finantsnõustamine Tartu Korteriühistute liitTartu Korteriühistute Liit ja Eesti Korteriühistute Hoiu-Laenuühistu kutsuvad Sind finantsnõustamisele ja nõu saamisele korteriühistu rahaasjade arendamiseks.

Esimene nõustamine toimub kolmapäeval,
29. jaanuaril 2014.a. kell 15 -18 
Tartu Korteriühistute Liidu büroos, Gildi 3.
Suuline nõustamine on tasuta!

Edaspidi hakkab finantsnõustamine toimuma üks kord kuus kolmapäeviti kell 15 – 18 vastavalt vajadusele etteregistreerimisel tartukyl@gmail.com või  helistamisel telefonile  53427912.

 

Diff Tartu – meie uus koostööpartner

DIFF LogoEttevõte DIFF teostab akende vahetust (keldrites, trepikodades, korterites), rõdude ja lodžade klaasimist (raamivaba süsteem, plastaknad, alumiiniumist konstruktsioonid), sealhulgas ka viimastel korrustel, kus on vaja paigaldada ka uus ülemine kate, samuti teostab ettevõte akende siseviimistlustöid keldrites, trepikodades ja korterites, eelnevalt klassitud rõdudel ja lodžadel.

Meil on individuaalne lähenemine ja suur programm korteriühistutele. Igal korteriühistul on erinevad võimalused. Arvestades seda, pakume väga laia koostöövõimaluste valikut, alates standardtingimustest kuni järelmaksuni otse ettevõttelt DIFF. Me pakume isegi koostöölepingut, mis pakub korteriühistule enneolematut võimalust klaasida rõdud/lodžad ja/või vahetada aknad ilma pangalaenuta, suurte ühekordsete kulusteta ja isegi ilma järelmaksuta.

 

DIFF Tartu, Riia 128, Tartu,  II korrus; E-R 10:00-18:00

tel. 67 08 844; mob. (+372) 555 66 844; email: tartu@diff.ee , koduleht: diff.ee