admin

Koolitus „Soojussõlmede reguleerimine ja maja küttesüsteemi tasakaalustamine“

Koolitus toimus 02.12.2014.Koolitus

Koolituse materjalid: 

Toomas Laur – Soojussõlmede koolitus 2014.pdf

Soojussõlmede reguleerimine ja küttesüsteemi tasakaalustamine.pdf

Koolituse fotod EJKÜ kodulehelt

Liivatuskastid majade juurde

Sügis – talv 2014 / 2015 pakkumine korteriühistutele

liivakast1Kindel ja tugev 150-liitrine liivatuskast – vaid 99 eurot!

Kiire kohaletoimetamine üle Eesti – tasuta!

UUDIS! 250L kast – 149 EUR!

Lisainfo meie koostööpartnerilt – OÜ KA

Teade Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneeringu kehtestamise kohta

ParklaAustatud huvitatud isikud. 

Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond annab teada, et Tartu Linnavolikogu kehtestas 18.09.2014. a oma otsusega nr 111 Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneeringu “Vabaplaneeringuga alade parkimispõhimõtted”.
Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda linna kodulehel: 
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TP-11-001 ning Tartu Linnavalitsuse projektide arhiivis. 

Teemaplaneeringuga seatud planeeringuliste põhimõtete alusel asutakse edaspidi rekonstrueerima laiemaks kasutuseks mõeldud parkimisalasid ning menetlema kodanike taotlusi parklate laiendamiseks/rajamiseks majade lähedusse. 

Aitäh kõigile kaasamõtlejatele!

Lugupidamisega 

Liisa Unt
Tartu Linnavalitsus
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
inseneriteenistuse spetsialist

Korteriühistute esindajaid oodatakse esmaspäeval Tartu raekotta

Tartu RaekodaTartu Linnavalitsus ja Tartu Korteriühistute Liit kutsuvad esmaspäeval, 22. septembril kell 17 raekoja saali linna korteriühistute esindajaid. 

„Tartu linnas on üle 900 korteri ühistu, kellest sõltub paljude linlaste eluolu ning seetõttu on oluline ühistute probleemidega kursis olla. Senine koostöö on sujunud hästi – ühistud on aktiivselt osalenud kevadises heakorrakampaanias „Hoolas ühistu“ ja sügisesel lehtede äraveol, sel suvel toetas linn ühistuid ka liivakastide täitmisega,“ ütles abilinnapea Valvo Semilarski.   

Küsimusi ja ettepanekuid oodatakse eelnevalt Tartu Korteriühistute Liidu meiliaadressile info@tarkyl.ee 

Kohtumisel osalevad ja küsimustele vastavad linnavalitsuse liikmed ja osakondade juhatajad. 

Lisainfo: TarKÜLi juhatuse liige Anne Valk, tel 5342 7912. 

Vabaplaneeringuga alade parkimispõhimõtete eelnõu esitati volikogule

parkingTartu Linnavalitsuse pressiteade 27.08.2014

Linn pakub lahendusi kortermajade piirkondade parkimisprobleemidele

Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks vabaplaneeringuga alade parkimispõhimõtete kehtestamise eelnõu, millega pakutakse lahendusi kortermajade piirkondade parkimisprobleemile. 

Planeering puudutab Annelinna, Veeriku, Jaamamõisa ja teisi korruselamute piirkondi.

„Parkimisprobleemid kortermajade piirkondades on teravnenud viimase kümne aasta jooksul seoses autostumise kasvuga. Hea elukeskkonna säilitamise huvides ei saa parkimisprobleemi lahenduseks olla võimalikult paljude parkimiskohtade rajamine ainult korteriühistute soovidest lähtudes. Planeeringu ülesandeks on leida lahendus, kus on tagatud kvaliteetne elukeskkond, mille loomulikuks osaks on nii parklad, mänguplatsid, haljasalad kui jalgrattateed,“ ütles abilinnapea Jarno Laur.

Planeeringuga määratakse parkimisehitiste maa-alad ning antakse võimalus olemasolevate parkimisalade laiendamiseks või uute parkimiskohtade rajamiseks. Et tagada vabaplaneeringuliste alade ühendatus ülelinnaliste jalg- ja jalgrattateede võrgustikuga, tehakse planeeringus ettepanekud ka Tartu linna peamiste kergliiklusteede võrgustiku arendamiseks. Autokasutuse vähendamiseks pakutakse välja võimalusi ühistranspordi atraktiivsuse tõstmiseks. Samuti käsitletakse planeeringus ka tasulise parkimise korralduse teemat.

Lisainfo: abilinnapea Jarno Laur, tel 7361 224516 7879.

 

Tulumaksu seaduse muudatusest seoses autokompensatsiooniga

beetle-157199_640Tulumaksu seaduse muutmise seadus, mis hakkab kehtima alates 01.septembrist 2014.a. ning mis puudutab auto kasutuse kompensatsiooni maksmist ka korteriühistutes.

Infoks on see, et auto kasutuse kompensatsiooni võib maksta kuid seejuures peab pidama sõidupäevikut.

Vaata täpsemalt siit!

Tartu linn hakkab hooldama haljasalasid ja puiesteid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade 13.01.2014

Foto - Postimees

Foto – Postimees

Linn võtab osa haljasalasid ja puiesteid enda hoolduse alla.
Sellest aastast hakkab linn hooldama mitmeid haljasalasid ja puiesteid, mida senini hoidsid korras ühistud või eramajade omanikud.
Ühtekokku on selliseid alasid umbes 40 hektarit.

Tartu linna haljastus- ja puhastusteenistus teatab, et nüüdsest on linna hooldada paljud korrusmajade piirkonnas asuvad linnale kuuluvad majadevahelised haljasalad, millest enamik asub Annelinnas, ning osaliselt ka puiesteed.

Kus täpsemalt need piirkonnad asuvad, saab vaadata linna kodulehel olevalt kaardilt

 Vaata kaarti siit!

Kaart ei hõlma kõiki linna poolt hooldatavaid alasid, vaid üksnes neid alleesid ja haljasalasid, mida hakati hooldama
alates 1. jaanuarist 2014.

Haljasalad on kaardil tähistatud lillakasroosa ning puiesteed rohelise värviga.

Peamisteks hooldustöödeks alleedel ja majadevahelistel haljasaladel on muru niitmine, prahi- ja lehtede koristus ning kõrghaljastuse hooldus.

Info: lmo@raad.tartu.ee
Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse teabeteenistuse spetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

Jagame oma kogemusi Pihkva kolleegidele

PihkvaKoostöös Pihkva linnaadministratsiooni spetsialistidega ja Tartu linnaga oleme kutsutud oma kogemusi Eesti Korteriühistute haldamisest jagama Pihkva kolleegidega.

Üritus saab toimuma Pihkvas, 30. mail 2014.a.

Ürituse kava saab vaadata siit!

Tartu linn täidab laste liivakastid puhta liivaga

liivakastTartu linnavalitsus ootab korteri ühistutelt sooviavaldusi laste liivakastidesse liiva hankimiseks. Linnal on tänavu kevadel kavas täita uue liivaga mitte ainult enda hallatavate mänguväljakute liivakastid, vaid aidata kaasa kõigi liivakastide korrastamisele. 

„Loodame siin teha ühistutega head koostööd – linn tellib liiva ja tasub selle ning transpordi eest, ühistud aga korrastavad oma liivakastid. Linna ja korteriühistute senine koostö ö kevadise heakorrakampaania ja sügisese lehekoristuse korraldamisel on hästi sujunud ning usun, et saame ühiselt korda ka laste mänguplatsid,“ ütles abilinnapea Valvo Semilarski.

Korteriühistutel, kes vajavad oma kinnistutele asuvatesse liivakastidesse uut liiva, palutakse sellest teatada kuni  20. maini. Selleks tuleb täita avalduse vorm Tartu linna kodulehel:  http://www.tartu.ee/?page_id =24255&r=liiv

Haljasalade kahjustamise vältimiseks (liivavedu toimub 18tonnise täismassiga kalluriga) kallutatakse liiv mängukastile lähimale kõvakattega pinnale, kust ühistud või  majaelanikud selle edasi  toimetavad.
Liivataotlusi oodatakse hiljemalt 20. maiks. Täpsete koguste selgumisel võtab linnavalitsus tarnijatelt pakkumused ja alustab esimesel võimalusel liiva laialivedu. Veograafikust teavitatakse eelnevalt ka ühistuid.

Lisainfo:  linnapuhastuse peaspetsialist Mart Lukason, mart.lukason@raad.tartu.ee, tel 517 0990

Uued koostööpartnerid

Kevad on kaasa toonud ka meie koostööpartnerite suurema huvi meie tegevuste vastu.

Hea meel on teatada, et ühistuid ja liidu liikmeid soovivad aidata oma võimalustega järgmised ettevõtted:

Uuri järele ja küsi head hinda sealt! Meie soovitame!