Ootame Teid!

Gildi 3, Tartu
E, N, R 15.00 – 18.00
(ette helistades)

Juristi vastuvõtt:
T 11.00 – 16.30
Haldusnõustamine:
K 15.00 – 18.00
INFO:    7400 755
              5342 7912

Tartu linn hakkab hooldama haljasalasid ja puiesteid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade 13.01.2014

Foto - Postimees

Foto – Postimees

Linn võtab osa haljasalasid ja puiesteid enda hoolduse alla.
Sellest aastast hakkab linn hooldama mitmeid haljasalasid ja puiesteid, mida senini hoidsid korras ühistud või eramajade omanikud.
Ühtekokku on selliseid alasid umbes 40 hektarit.

Tartu linna haljastus- ja puhastusteenistus teatab, et nüüdsest on linna hooldada paljud korrusmajade piirkonnas asuvad linnale kuuluvad majadevahelised haljasalad, millest enamik asub Annelinnas, ning osaliselt ka puiesteed.

Kus täpsemalt need piirkonnad asuvad, saab vaadata linna kodulehel olevalt kaardilt

 Vaata kaarti siit!

Kaart ei hõlma kõiki linna poolt hooldatavaid alasid, vaid üksnes neid alleesid ja haljasalasid, mida hakati hooldama
alates 1. jaanuarist 2014.

Haljasalad on kaardil tähistatud lillakasroosa ning puiesteed rohelise värviga.

Peamisteks hooldustöödeks alleedel ja majadevahelistel haljasaladel on muru niitmine, prahi- ja lehtede koristus ning kõrghaljastuse hooldus.

Info: lmo@raad.tartu.ee
Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse teabeteenistuse spetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

Jagame oma kogemusi Pihkva kolleegidele

PihkvaKoostöös Pihkva linnaadministratsiooni spetsialistidega ja Tartu linnaga oleme kutsutud oma kogemusi Eesti Korteriühistute haldamisest jagama Pihkva kolleegidega.

Üritus saab toimuma Pihkvas, 30. mail 2014.a.

Ürituse kava saab vaadata siit!

Tartu linn täidab laste liivakastid puhta liivaga

liivakastTartu linnavalitsus ootab korteri ühistutelt sooviavaldusi laste liivakastidesse liiva hankimiseks. Linnal on tänavu kevadel kavas täita uue liivaga mitte ainult enda hallatavate mänguväljakute liivakastid, vaid aidata kaasa kõigi liivakastide korrastamisele. 

„Loodame siin teha ühistutega head koostööd – linn tellib liiva ja tasub selle ning transpordi eest, ühistud aga korrastavad oma liivakastid. Linna ja korteriühistute senine koostö ö kevadise heakorrakampaania ja sügisese lehekoristuse korraldamisel on hästi sujunud ning usun, et saame ühiselt korda ka laste mänguplatsid,“ ütles abilinnapea Valvo Semilarski.

Korteriühistutel, kes vajavad oma kinnistutele asuvatesse liivakastidesse uut liiva, palutakse sellest teatada kuni  20. maini. Selleks tuleb täita avalduse vorm Tartu linna kodulehel:  http://www.tartu.ee/?page_id =24255&r=liiv

Haljasalade kahjustamise vältimiseks (liivavedu toimub 18tonnise täismassiga kalluriga) kallutatakse liiv mängukastile lähimale kõvakattega pinnale, kust ühistud või  majaelanikud selle edasi  toimetavad.
Liivataotlusi oodatakse hiljemalt 20. maiks. Täpsete koguste selgumisel võtab linnavalitsus tarnijatelt pakkumused ja alustab esimesel võimalusel liiva laialivedu. Veograafikust teavitatakse eelnevalt ka ühistuid.

Lisainfo:  linnapuhastuse peaspetsialist Mart Lukason, mart.lukason@raad.tartu.ee, tel 517 0990

Uued koostööpartnerid

Kevad on kaasa toonud ka meie koostööpartnerite suurema huvi meie tegevuste vastu.

Hea meel on teatada, et ühistuid ja liidu liikmeid soovivad aidata oma võimalustega järgmised ettevõtted:

Uuri järele ja küsi head hinda sealt! Meie soovitame!

Hoolas ühistu – teeme koduümbrused korda!

Korteriyhistu_10-04-14

Uuring – Kortermajade sisekliima ja ventilatsioon

Korteriühistute infopäeval, 13. märtsil Tartus Dorpati konverentsikeskuses oli ettekanne Tartu Ülikooli Tervishoiuinstituudi poolt, hallitusseente ja peente osakeste sisaldusest korterite õhus.

Lae alla ettekanded siit:

TTÜ doktorant Alo Mikola ettekande ventilatsiooni tõhususe uuringutest

Hans Orru ja Ene Indermitte ettekanne Hallitusseened ja peened osakesed eluruumide õhus ning nende võimalik mõju tervisele

Meie uus koostööpartner – Malmerk Klaasium OÜ

Meie uus koostööpartner, Malmerk Klaasium OÜ, pakub rõduklaase, rõdupiirdeid, klaasvaheseinu ja varikatuseid!

Uuri täpsemalt siit: http://www.malmerkklaasium.ee

Malmerk Klaasium OÜ

KattoCenter – meie uus koostööpartner

Meie uus koostööpartner pakub Katuse- ja Fassaaditööde täislahendusi.

Uuri järele siit: www.kattocenter.ee

KattoCenter Viro Logo

Korteriomandi ja -korteriühistuseadus

Valmis on saanud ja vastu võetud uus Korteriomandi ja -korteriühistuseadus.

Lae alla “Korteriomandi ja -korteriühistuseadus” siit!

Tartu linn

Tartu linn jagab restaureerimistoetusi

Restaureerimistoetuse andmise projekt jätkub ka sel aastal, taotlusi oodatakse hiljemalt 1. märtsiks.

Restaureerimistoetust on võimalik taotleda miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja autentseks taastamiseks. Arhitektuursed originaaldetailid on: aknad, välisuksed, nende piirdelauad, luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, katusetornid, erkerid ja dekoratiivsed piirdeaiad jms. Toetusobjektiks ei ole interjööridetailid, katuse- ja fassaadikatted ning hooldustööd jms.

Restaureerimistoetuse suurus on viimase kolme aasta keskmisena olnud 25% detaili restaureerimistööde kogumaksumusest, toetuse maksimaalse suuruse määrab eelkõige esitatud taotluste arv. Maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 3200 eurot. Toetus antakse käesolevaks aastaks.

“Restaureerimistoetuse eesmärk on soodustada miljööväärtuslike objektide autentsete detailide säilimist ja taastamist, et hoida miljööväärtuslike hoonestusalade ajalooliste hoonete arhitektuurset väärtust ning omapära. Kaduma läinud ajastukohaseid detaile on võimalik taastada algse projekti, ajalooliste fotode või inventariseerimisjooniste alusel,” rääkis kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist Ave Elken. “Restaureerimistoetuse andmise projekti raames on 12 aasta jooksul toetust kasutanud 274 maja kogusummas 420 237 eurot.”

Restaureerimistoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos lisadega (kaks hinnapakkumist, fotod, tööjoonised jms) kultuuriväärtuste teenistusele (Küüni 5, 3. korrus, tuba 320, vastuvõtuajad E 15-18 ja K 8-10, telefon 7361317). Avalduse vorm on olemas nii Tartu linna kodulehel kui ka osakonnas.

Kõigil taotlejatel palume kindlasti eelnevalt tutvuda restaureerimistoetusi puudutava infoga linna kodulehel (www.tartu.ee/aeo -> Asjaajamisjuhised -> Restaureerimistoetus). Ka taotluse vormi leiab samast.

Tartu miljööväärtuslike hoonestusalade ja miljööväärtuslike üksikobjektidega saad tutvuda siin: https://www.tartu.ee/index.php?no_cache=7cf1db0693b0ad0c360a00b11761c45945&lang_id=1&page_id=950

Lisainfo:
Ave Elken
kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist
E-post: Ave.Elken@raad.tartu.ee
Tel: 7361 317

Fotol näide eelmise aasta restaureerimistest. Uks paikneb Toometaguse miljööväärtusega hoonestusalal.

Vana ja uus

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Tartu.ee